همکاری مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی با بایوآرک برای نسخه نویسی الکترونیکی

ادمین بایوآرک

ادمین بایوآرک

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

همکاری مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی با بایوآرک برای نسخه نویسی الکترونیکی

مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی به عنوان بزرگترین و اولین بیمارستان قلب کشور جهت مدیریت کلینیک و نسخه‌نویسی الکترونیکی  همکاری خود را شروع از اردیبهشت ۱۳۹۱ شروع کرد. در این همکاری با اتصال به HIS بیمارستان ارتباط بین دو سامانه صورت گرفت و تمامی درمانگاه‌های بیمارستان برای نسخه نویسی استفاده کردند. راه‌اندازی نسخه‌نویسی و مدیریت کلینیک‌ها به عنوان اولین بیمارستان با چالش‌هایی همراه بود. در این همکاری از نظرات و پیشنهادات مسئولین بیمارستان قلب شهید رجایی در جهت بهینه شدن نرم افزار استفاده بسیار شد.

اشتراک گذاری