راه‌اندازی پلتفرم مدیریت کلینیک و نسخه‌نویسی بایوآرک در بیمارستان دکتر شریعتی

ادمین بایوآرک

ادمین بایوآرک

۳۰ آذر ۱۴۰۱

راه‌اندازی پلتفرم مدیریت کلینیک و نسخه‌نویسی بایوآرک در بیمارستان دکتر شریعتی

در مرداد ۱۴۰۱ بیمارستان دکتر شریعتی از بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران همکاری خود را به مجموعه بایوآرک شروع کرد. در بیمارستان دکتر شریعتی علاوه بر قابلیت‌های مدیریت کلینیک و نسخه‌نویسی از پرونده الکترونیک قدرتمند بایوآرک برای ویزیت بیماران استفاده می‌شود.

اشتراک گذاری