استفاده از شبکه معنایی در نرم افزار مطب بایوآرک

ادمین بایوآرک

ادمین بایوآرک

۰۱ دی ۱۳۹۹

استفاده از شبکه معنایی در نرم افزار مطب بایوآرک

 به منظور ارتباط علایم بالینی، آزمایشات، تشخیص‌ها و... با تخصص‌های هر پزشک تیم طراحی و توسعه شرکت بایوآرک از شبکه معنایی در سطح گسترده برای تخصیص هر کدام از موارد در حوزه پزشکی به تخصص مربوطه استفاده کردند.

 

اشتراک گذاری